Polityka prywatności

Właścicielem portalu pantofle-maciaszek.pl jest pan Jerzy Maciaszek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MISIO Jerzy Maciaszek  ul. Józefa Piłsudskiego 94, 34-240 Jordanów zwanym dalej „Administratorem”.
Adres poczty elektronicznej: jerzy_maciaszek5@wp.pl
Telefon: (+48 18) 307 04 96

 1. Przetwarzanie danych:  Zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.
 2. Usuwanie danych: Zniszczenie danych osobowych lub ich modyfikacja nie pozwalająca na ustalenie tożsamości osoby, której te dane dotyczą.
 3. Gromadzenie danych: Dane są zbierane przez serwis podczas rejestracji. W trakcie rejestracji w sklepie internetowym poprosimy o e-mail i hasło, które będzie używane na naszej stronie.
 4. Dane zbierane podczas kontaktu z firmą: W trakcie kontaktu z naszą firmą poprzez stronę internetową lub e-mail a także telefon, przekazujesz nam swoje dane osobowe, m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon.
 5. Dane zbierane automatycznie: Adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.
 6. Dane osobowe w portalu pantofle-maciaszek.pl są przetwarzane przez Administratora danych zgodnie z przepisami prawa:
  a) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27.04.2016r, dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu, zwane dalej Rozporządzenie RODO, w skrócie RODO, oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE, zwane jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
  Rozporządzenie dostępne jest na oficjalnej stronie pod adresem:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
  b) Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r.
  c) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r
 7. Wykorzystywanie danych:
  Portal pantofle-maciaszek.pl nie będzie udostępniał ani sprzedawał danych osobowych osobom trzecim.
 8. Osoba, której dane są przetwarzane poprzez Administratora portalu pantofle-maciaszek.pl ma prawo do:
  – dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy, przeniesienia lub cofnięcia i usunięcia, czyli bycia zapomnianym lub ograniczenia wybranych zgód na ich przetwarzanie (art. 15-21 RODO),
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest w Polsce, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  – sprzeciwu – może go wnieść w dowolnym momencie, wobec przetwarzania danych osobowych,
  – sprzeciwu w sprawie marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 9. Polityka Cookies: Pliki Cookies wykorzystywane się do tworzenia statystyk, pozwalają automatycznie rozpoznać adres IP komputera przy następnej wizycie oraz umożliwiają utrzymanie sesji zalogowanego użytkownika. Są również używane do celów reklamowych, aby dostarczyć użytkownikom treści reklamowe dostosowane do ich zainteresowań. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać cookies, prosimy skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała tego typu pliki, blokowała je, bądź każdorazowo ostrzegała przed ich zachowaniem. Administrator może przetwarzać dane w plikach Cookies podczas korzystania przez osobę odwiedzającą stronę sklepu w takich celach jak: identyfikacji, że jesteśmy zalogowani w sklepie internetowym, zapamiętywania produktów w koszykach sklepu, prowadzenia statystyk anonimowych, które przedstawią sposób korzystania ze strony sklepu, remarketingu, poprzez anonimową analizę działań odwiedzającego, szczególnie w sieciach reklamowych firm Google Inc, oraz Facebook Ireland LTD, zapamiętywania danych w formularzach Sklepu, w tym zamówienia, danych logowania w formie podpowiedzi. Dodatkowo, Administrator może korzystać z usług Google Analytics, firmy Google Inc, lub Piksel Facebooka, dostarczanego przez firmę Facebook Ireland, które pomagają analizować ruch w sklepie internetowym. Zgromadzone dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i uniemożliwiają identyfikację osoby, danych osobowych.
 10. Zabezpieczanie danych transakcyjnych i osobowych: Komunikacja między Twoim komputerem, a naszym serwerem jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
 11. Zmiana polityki prywatności: Administrator danych zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, po uprzednim powiadomieniu o wprowadzanych zmianach oraz po wyznaczeniu odpowiedniego czasu, od którego będą obowiązywały zmiany.
 12. Kontakt: W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych pod adresem e-mail: jerzy_maciaszek5@wp.pl.